در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی | عکاسی تبلیغاتی | استودیو ناین

عکاسی صنعتی - عکاسی تبلیغاتی - عکاسی معماری - غذایی - خط تولید منتخب بیش از ۳۵۰ برند برتر کشور

INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

Discover Over 10K of Industrial Photography & Advertising Photography

شماره حسابها شماره حسابهای استودیو عکاسی صنعتی ناین جهت واریز وجه


کلیه پرداخت های نقدی می بایست به یکی از شماره حساب های زیر واریز شوند.
رسید واریزی و یا حواله های مورد نظر حتما می بایست در قسمت پنل مشتریان ثبت گردند و یا از طریق فکس و ایمیل تصویر آن به مجموعه مالی ارسال گردند.
شماره ها و ایمیلها جهت ارسال تصویر حواله ها و یا واریز ها در آخر همین صفحه موجود میباشد .

کلیه حسابهای مذکور بنام مدیریت هلدینگ بین المللی هنر و صنعت ناین ( محمد امین ابوالقاسمی ) می باشد.
 
بانک پاسارگاد
بانک پاسارگاد - جاری شماره حساب : 3906-100-997966-1 شماره کارت : 5022-2910-7700-1764 شماره حساب شبا : IR24-0570-3906-10000-9979-660-01
بانک ملت
بانک ملت - جاری شماره حساب : 376851/61 شماره کارت : 6104-3376-3950-4370 شماره حساب شبا : IR71-0120-0000-0000-0037-6851-61
بانک آینده
بانک آینده - جاری شماره حساب : 0100026795004 شماره کارت : 6362-1410-7642-4879 شماره حساب شبا : IR54-0620-0000-0010-0026-7950-04
بانک اقتصاد نوین
بانک اقتصاد نوین - جاری شماره حساب : 1601-1-3678140-1 شماره کارت : 6274-1211-6106-0694 شماره حساب شبا : IR73-0550-1601-0010-3678-1400-01
بانک ملی
بانک ملی - جاری سیبا شماره حساب : 0107411218001 شماره کارت : 6037-9974-2926-4683 شماره حساب شبا : IR85-0170-0000-0010-7411-2180-01
بانک پارسیان
بانک پارسیان - جاری شماره حساب : 2006-20-99116-1 شماره کارت : 6221-0610-7443-8997 شماره حساب شبا : IR49-0540-2006-0200-0099-1160-01
بانک تجارت
بانک تجارت - جاری فراگیر شماره حساب : 0225049882 شماره کارت : 5859-8310-9507-7623 شماره حساب شبا : IR65-0180-0000-0000-0225-0498-82
بانک رفاه
بانک رفاه - جاری همراه شماره حساب : 37562630 شماره کارت : 5894-6318-2945-7191 شماره حساب شبا : IR96-01301-0000-000-0037-5626-30
بانک صادرات
بانک صادرات - جاری شماره حساب : 0104133733004 شماره کارت : 6037-6915-6458-8663 شماره حساب شبا : IR73-0190-0000-0010-4133-7330-04
بانک دی
بانک دی - جاری شماره حساب : 0100 10266 0005 شماره کارت : 5029-3810-2670-0310 شماره حساب شبا : IR48-0660-0000-0010-0102-6600-05
بانک کشاورزی
بانک کشاورزی - جاری مهر گستر شماره حساب : 0104 0849 18007 شماره کارت : 6037-7011-8456-8381 شماره حساب شبا : IR31-0160-0000-0000-0467-1254-74
بانک سرمایه
بانک سرمایه - جاری شماره حساب : 3201108259981 شماره کارت : 6396-0711-0553-8284 شماره حساب شبا : IR76-0580-3201-0100-0825-9980-01
بانک توسعه تعاون
بانک توسعه تعاون - جاری شماره حساب : 1702-101-1540371-1 شماره کارت : 5029-0810-3460-2827 شماره حساب شبا : IR80-0220-1702-0101-1540-3710-01

واریز به هر حساب دیگری غیر از حسابهای مندرج در جدول بالا به عنوان دریافتی تلقی نمی گردد
مسئولیت واریزهای متفرقه و غیر از حسابهای مندرج به عهده واریز کننده می باشد و مجموعه استودیو ناین در این خصوص مسئولیتی نخواهند داشت .
لطفا در خصوص کلیه موارد مالی با واحد مالی مجموعه به شماره
22424153-021 داخلی 203 هماهنگ گردد .
ایمیل ارسال تصویر حواله و یا واریز نقدی :
studionine[@]yahoo.com می باشد .

با تشکر
واحد مالی هلدینگ بین المللی هنر و صنعت ناین