در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین

عکاسی صنعتی,عکاسی تبلیغاتی,عکاسی معماری,عکاسی غذایی - منتخب ۳۵۰ برند معتبر کشور

GREAT STORIES START HERE

Discover over 10K of industrial Photography & Advertising Photography

صفحه اصلی مشتریان عکاسی غذایی محصولات عسل یونی بال
عکاسی صنعتی از عسل یونی بال

عکاسی صنعتی از عسل یونی بال تولید عسلهای طبیعی

عکاسی غذایی محصولات عسل یونی بال

عسل این ماده ارزشمند در کشور ایران همانند برخی از اقلام غذایی مثل برنج وزعفران با ناجوانمردی یک سری از اشخاص سود جو مواجه شده وباعث مقهور گشتن این ماده بسیار مفید شده است .به طوری که مصرف کنندگان عزیز را برآن داشته مصرف عسل را کنار گذاشته وعطای آن را به لقایش ببخشند. واقعیت امراین است که حق با مشتری است چرا که مضرات یک عسل تقلبی به مراتب بدتر ودر پاره ای از مواقع حتی جبران ناپذیر می باشد. عسل یونی بال با تخصص وتجربه علمی وسنتی تولید وتوزیع به پشتوانه تعهد اخلاقی به بازار مصرف روانه می گردد تا بعد از یک دوره تشویش اذهان مصرف کنندگان عزیز بدون هیچ دغدغه فکری - عسلی با کیفیت مصرف نمایند.عسل یونی بال محصول شهرستان تکاب از توابع آذربایجان غربی است که از لحاظ اقلیم جغرافیایی و پوشش گیاهی متنوع یکی از مناطق بکر وناب برای این محصول می باشد که تقلب در تولید آن نزدیک به صفر می باشد وشایان ذکر است که زنبورداری در این منطقه صرفا یک منبع درآمد اصلی نیست بلکه کشاورزان عزیز در کنارکار اصلی خود به این امر نیزمی پردازند.

اعضاء تیم اجرایی پروژه

نفرات اصلی پروژه مذکور به شرح زیر میباشد