عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین | عکاسی معماری و غذایی برج میلاد تهران
در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین

عکاسی صنعتی,عکاسی تبلیغاتی ناین منتخب ۳۵۰ برند معتبر کشور

GREAT STORIES START HERE

Discover over 10K of industrial Photography & Advertising Photography

صفحه اصلی مشتریان عکاسی معماری و غذایی برج میلاد تهران
عکاسی معماری و غذایی برج میلاد تهران

عکاسی معماری و غذایی برج میلاد تهران مرتفع ترین رستوران گردان جهان

عکاسی معماری و غذایی برج میلاد تهران

رستوران گردان برج میلاد
واقع در طبقه ششم سازه راس برج میلاد در تراز ۲۷۶ متری - بزرگترین رستوران گردان جهان در ارتفاع است که بخش متحرک آن هر ۲ ساعت ۳۶۰ درجه می‌چرخد تا میهمانان امکان تماشای تهران در تمام جهت ها را داشته باشند.