در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی | عکاسی تبلیغاتی | استودیو ناین

عکاسی صنعتی - عکاسی تبلیغاتی - عکاسی معماری - غذایی - خط تولید منتخب بیش از ۳۵۰ برند برتر کشور

INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

Discover Over 10K of Industrial Photography & Advertising Photography

نصب بیلبورد اتوبان کارخانه بهنوش پس از عکاسی و طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی کارخانه بهنوش ایران - دو عدد از بیبلودها در مساحتی بالغ بر 160 متر مربع چاپ و در آزادراه تهران کرج نصب گردید .نصب عکسهای صنعتی بر روی بیلبورد اتوبان کارخانه بهنوش

پس از عکاسی صنعتی و طراحی بیلبوردهای تبلیغاتی کارخانه بهنوش ایران - دو عدد از عکسهای صنعتی  اخذ شده این مجموعه که با تکنیک High Speed توسط مجموعه استودیو عکاسی صنعتی ناین صورت پذیرفته بود بر روی بیبلودهای آزاد راه تهران کرج کارخانه بهنوش ایران و هر کدام در مساحتی بالغ بر 160 متر مربع چاپ و در آزادراه تهران کرج نصب گردید .