در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی ناین

عکاسی صنعتی,عکاسی تبلیغاتی,عکاسی معماری,عکاسی غذایی - منتخب ۳۵۰ برند معتبر کشور

GREAT STORIES START HERE

Discover over 10K of industrial Photography & Advertising Photography

تغییر تعرفه خدمات با توجه به آنکه این مجموعه در ابتدای سال کاری ، هر ساله نسبت به افزایش و یا کاهش تعرفه قیمتهای خود اقدام مینماید ،امسال ...اعلام تعرفه عکاسی صنعتی از اول اردیبهشت 1394


با توجه به آنکه این مجموعه در ابتدای سال کاری ، هر ساله نسبت به افزایش و یا کاهش تعرفه قیمتهای خود اقدام مینماید ،امسال نیز با توجه به این موضوع تعرفه های جدید خود را از اول اردیبهشت 1394 اجرایی خواهد نمود و کلیه کارفرمایان گرامی که قرارداد آنان تا تاریخ مذکور نهایی نگردد میبایست بعد از تاریخ فوق نسبت به پرداخت تعرفه های جدید اقدام نمایند .

لازم به ذکر است کلیه مشتریانی که قرارداد آنان تا قبل از این تاریخ نهایی گردد ، شامل تعرفه های سال 1393 خواهند بود .