در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی | عکاسی تبلیغاتی | استودیو ناین

عکاسی صنعتی - عکاسی تبلیغاتی - عکاسی معماری - غذایی - خط تولید منتخب بیش از ۳۵۰ برند برتر کشور

INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

Discover Over 10K of Industrial Photography & Advertising Photography

تغییر تعرفه خدمات با توجه به آنکه این مجموعه در ابتدای سال کاری ، هر ساله نسبت به افزایش و یا کاهش تعرفه قیمتهای خود اقدام مینماید ،امسال ...اعلام تعرفه عکاسی صنعتی از اول اردیبهشت 1394


با توجه به آنکه این مجموعه در ابتدای سال کاری ، هر ساله نسبت به افزایش و یا کاهش تعرفه قیمتهای خود اقدام مینماید ،امسال نیز با توجه به این موضوع تعرفه های جدید خود را از اول اردیبهشت 1394 اجرایی خواهد نمود و کلیه کارفرمایان گرامی که قرارداد آنان تا تاریخ مذکور نهایی نگردد میبایست بعد از تاریخ فوق نسبت به پرداخت تعرفه های جدید اقدام نمایند .

لازم به ذکر است کلیه مشتریانی که قرارداد آنان تا قبل از این تاریخ نهایی گردد ، شامل تعرفه های سال 1393 خواهند بود .