در حال بارگذاری...

عکاسی صنعتی | عکاسی تبلیغاتی | استودیو ناین

عکاسی صنعتی - عکاسی تبلیغاتی - عکاسی معماری - غذایی - خط تولید منتخب بیش از ۳۵۰ برند برتر کشور

INDUSTRIAL PHOTOGRAPHY

Discover Over 10K of Industrial Photography & Advertising Photography

صفحه اصلی خدمات متفرقه اصلاح بی نظمی عکس پس از پروژه

رفع بی نظمی عکس صنعتی اصلاح بی نظمی عکس پس از پروژه


رفع بی نظمی های موجود پس از عکاسی صنعتی خطوط تولید و ...

در صنعت بسیار اتفاق می افتد که خط کارخانه ای و یا یک واحد تولیدی به علت شرایط تولید چیدمانی خاص دارد و امکان جابجایی ماشین آلات و بسیاری از عوامل موجود در صحنه عکاسی با توجه به زمان و یا هر مانع دیگری امکانپذیر نیست ، در صورتی که عکسبرداری از آن واحد و یا خط برای صنعتگر بسیار حیاتی و ضروری است و در صورت عکسبرداری نیز آن کارخانه آشفته و بی نظم دیده می شود. گاهی می توان در رتوش نهایی رنگ و بویی دیگر به آن واحد بخشید و با کاری پیچیده و ظریف نتیجه مطلوبی را بدست آورد. و یا گاهی در سالن تولید کارخانه ای به دلیل شلوغی و پراکندگی تجهیزات ، کنترل عوامل  اضافه که خود عامل بی نظمی و آشفتگی است بسیار مشکل و گاهی امکان ناپذیر است ، وظیفه یک عکس خوب صنعتی ادیت و از بین بردن عوامل بی نظمی است.

 
رفع بی نظمی داخل عکس صنعتی - کارخانه شتابکار
بعد از اصلاح
رفع بی نظمی داخل عکس صنعتی - کارخانه شتابکار
قبل از اصلاح

رفع بی نظمی های ناخواسته در خطوط تولید
در خطوط تولید و کارخانجات و کارگاههای بزرگ و کوچک با توجه به حجم کاری فراوان اکثرا مواردی وجود دارن که بصورت عادی اصلا به چشم نمی آیند اما پس از عکاسی بعضی از این ایرادات بسیار بولد شده و عکس صنعتی مربوطه را خدشه دار مینماید - در تصویر فوق خط تولید کارخانه شتابکار را داریم که به دلیل سفارشات فراوان و حجم بالای کار حتی در زمان عکاسی صنعتی از مجموعه رفع بسیاری از موارد موجود در کادر نهایی قابل رفع نبوده و بناچار پس از عکاسی صنعتی بسیاری از این موارد توسط تیم رتوش صنعتی استودیو عکس صنعتی ناین رفع گردیده است

در زیر تعدادی از این موارد که در تصویر اولیه نیز با کادر قرمز رنگ مشخص شده لیست شده اند .
1 اصلاح رنگ بغل کانوایر
2 پاک کردن شلنگ های اضافه موجود در عکس
3 رقع